Vrancea: Prefectul va sesiza Poliţia şi Ministerul Educaţiei pentru neregulile constatate la Colegiul Pedagogic din Focşani

D. Popa • HotNews.ro

Prefectul judeţului Vrancea, Nicuşor Halici, a declarat că va sesiza Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea şi Ministerul Educaţiei, după ce, în urma unui audit, s-au constatat o serie de nereguli în activitatea de la Colegiul Pedagogic “Spiru Haret” din Focşani, printre care organizarea unor concursuri pentru ocuparea postului de secretar fără respectarea dispoziţiilor legale sau eliberarea unor diplome cu ştersături.

Elevi în curtea școliiFoto: AGERPRES

Potrivit prefectului, “conflictul de la nivelul liceului se răsfrânge în mod negativ asupra elevilor”.

“Este destul de evident că la nivelul Colegiului Naţional Pedagogic ‘Spiru Haret’ Focşani, cultura organizaţională actuală constituie un impediment major pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice ale acestei entităţi, aspect care creează toate premisele ca misiunea cadrelor didactice privind promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, competenţe şi abilităţi să fie alterată. Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, ori conflictul declanşat la nivelul CNP’SH’ Focşani, acţiunile şi/sau inacţiunile personalului cu responsabilităţi în atingerea acestui ideal, se răsfrânge în mod negativ asupra beneficiarilor primari ai actului educaţional, nimeni alţii decât elevii Colegiului Naţional Pedagogic ‘Spiru Haret’ Focşani”, a spus prefectul Nicuşor Halici.

În perioada 31.10.2022 – 03.11.2022, o comisia mixtă de verificare numită prin Ordinul prefectului judeţului Vrancea a efectuat, la sediul Colegiului Naţional Pedagogic “Spiru Haret” Focşani, o acţiune de control privind respectarea aplicării dispoziţiilor legale în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea acestei unităţi de învăţâmânt, unde a constatat o serie de nereguli, printre care organizarea mai multor concursuri cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Astfel, potrivit raportului de control, în luna septembrie 2021 a fost organizat concursul pentru ocuparea funcţiei de secretar şcoală ‘SI’, fără aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în anunţul de ocupare a acestui post nefiind solicitate condiţii de vechime, aşa cum prevede legea, dar şi alte neconformităţi.

“Condiţiile de participare la concurs prevedeau doar studii superioare, fără condiţii privind vechime în muncă şi vechime pe studii superioare. (…) Conform legislaţiei în vigoare la data organizării concursului, respectiv Legea nr.153/2017 şi HG nr.286/2011, pentru ocuparea postului de secretar ‘I S’, este necesară o vechime în muncă pe studii superioare de minimum şapte ani. Potrivit anunţului, punctajul minim de promovare stabilit a fost de ’70 puncte’. Având în vedere că postul pentru care s-a organizat concurs era şi este o funcţie contractuală de execuţie, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3), lit. a) din HG nr. 286/2011, punctajul minim obţinut de candidat pentru a fi declarat admis la proba scrisă este de ’50 puncte’. Conform graficului de desfăşurare a concursului cuprins în anunţ, data susţinerii probei scrise a fost stabilită pentru ziua de 01.10.2021, ora 9,00, iar afişarea rezultatelor în data de 01.10.2021, ora 13,00. În cuprinsul anunţului nu sunt făcute precizări legate de termenele de depunere a contestaţiilor după fiecare probă”, se arată în raportul comisiei de control.

La concurs s-a înscris un singur candidat care a depus, pe 30 septembrie, o cerere de angajare pentru postul de secretar începând cu 1 octombrie, dată la care urma să se desfăşoare concursul. Cererea primeşte o rezoluţie “Se aprobă”, iar comisia de concurs admite dosarul de înscriere “ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de ocupare a postului de secretar I, studii superioare”, deşi în urma controlului “nu au fost identificate documente justificative privind vechimea în muncă”.

De asemenea, pe 1 octombrie, directorul unităţii de învăţământ de la vremea respectivă emite decizia prin care s-a dispus angajarea pe perioadă determinată a candidatului, în funcţia de secretar şcoală SI, începând cu data de 01.10.2021, dar comisia de control a constatat că “decizia are la bază cererea numitului R.P.V.C înregistrată la nr. 3583/30.09.2021 şi nu Raportul final al concursului, aşa cum ar fi fost firesc în considerentele aplicării HG nr.286/2011. Tot la aceeaşi dată, 01.10.2021, este încheiat Contractul individual de muncă pe o perioadă de 6 luni, cuprinsă între 01.10.2021 – 01.04.2022”.

În vara anului 2022, s-a organizat un nou concurs pentru ocuparea postului de “secretar S”, cu modificarea statului de personal al unităţii şcolare, “fără a solicita aprobarea ISJ Vrancea”, sub semnătura unei persoane care nu mai deţinea la acel moment calitatea de director.

“Se constată existenţa unor neconcordaţe evidente în legătură cu posturile de secretar de la nivelul unităţii de învăţământ în raport de toate aceste documente evidenţiate, după cum urmează: în septembrie 2021 statul de funcţii prevedea un număr de două posturi: un post de secretar şef şi un post de secretar S II, în 01 februarie 2022: un post de secretar şef. (…) În anunţul înregistrat cu nr. 3808/09.06.2022 privind organizarea concursului se constată că denumirea funcţiei scoase la concurs este aceea de ‘secretar S’ şi nu ‘secretar S I’, aspect ce a condus la stabilirea eronată a condiţiilor specifice, în special cele privind vechime în specialitate studiilor. (…) Nu există nicio menţiune în legătură cu vechimea în muncă pe studii superioare sau în specialitatea postului scos la concurs şi nici ora maximă de depunere a dosarelor de concurs. (…) Concluzionând, se constată că organizarea concursului pentru ocuparea postului de secretar S, s-a efectuat cu încălcarea prevederilor legale, respectiv HG nr.286/2011, persoana care ocupă funcţia în prezent, neîndeplinind condiţiile de vechime minime obligatorii aferente categoriei postului”, se menţionează în raport.

Controlul a constatat şi nereguli privind completarea şi eliberarea actelor de studii şi al documentelor şcolare eliberate elevilor de unitatea de învăţământ, care a făcut obiectul unui control al Ministerului Educaţiei şi pentru care se aşteaptă rezultatele, precum şi neconcordanţe între statutul secretarului şcolii, care este degrevată, fiind lider de sindicat, şi activitatea sa didactică.

În urma neregulilor constatate la Colegiul Pedagogic din Focşani, prefectul a propus, printre altele, sesizarea IPJ Vrancea, “în vederea dispunerii cercetărilor cu privire la existenţa unor elementele constitutive ale unei fapte prevăzute şi sancţionate de legea penală în ceea ce priveşte organizarea, în luna septembrie a anului 2021, a concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar şcoală ‘S I’ şi înaintarea raportului către Ministerul Educaţiei, pentru a dispune un control de fond la nivelul Colegiul Naţional Pedagogic din Focşani, dar şi măsuri de monitorizare permanentă şi evaluare a activităţii colegiului din partea IŞJ Vrancea. A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *