Propunere controversată: Elevii să fie mustrați în fața clasei de profesori, când încalcă regulile. Explicațiile Ministerului Educației

Statutul Elevului urmează să fie modificat prin ordin de ministru, iar una dintre propunerile controversate este ca elevii să poată fi mustrați de către profesori în fața clasei, dacă încalcă regulile. Secretarul de stat Sorin Ion din Ministerul Educației spune că „este un document de lucru, cu diverse propuneri, care nu vor avea neapărat o finalitate”.

Sală de clasăFoto: © Chokniti | Dreamstime.com

Noi sancțiuni propuse pentru elevi

Ordinul de ministru cu modificările aduse Statutului Elevului urma să fie discutat joi în Comisia de Diaolog Social, însă a fost retras de pe ordinea de zi, iar discuțiile asupra noilor modificări vor fi prelungite, a declarat joi secretarul de stat Sorin Ion.

Forma actuală a documentului prevede mai multe situații noi în care elevii vor putea fi sancționați. Conform Edupedu, este prevăzut că „sancţionarea elevilor sub forma mustrării se poate face în faţa colectivului clasei”.

O altă nouă sancțiune ar fi ca elevii să fie mutați disciplinar la o altă unitate de învăţământ „care dispune de resursele necesare pentru remedierea situației disciplinare și școlare a elevului sancționat, în baza aprobării inspectoratului școlar”.

Conform documentului consultat de Edupedu, articolul 16, alineatul (4) s-ar modifica și ar avea următorul cuprins: „(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:

 • a) observaţie individuală;
 • b) mustrare scrisă;
 • c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, a sprijinului financiar Bani de liceu, Bursa profesională;
 • d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
 • e) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, care dispune de resursele necesare pentru remedierea situației disciplinare și școlare a elevului sancționat, în baza aprobării inspectoratului școlar, cu respectarea prevederilor Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 • f) scăderea notei la purtare sub 6 cu declararea nepromovabilității anului de studiu respectiv.
 • g) preavizul de exmatriculare, în cazul elevilor din învățământul postliceal;
 • h) exmatriculare, în cazul elevilor din învățământul postliceal.”
 • „(8) Sancţiunile prevăzute la alin. (4), lit. c-h, nu se pot aplica în învăţământul primar.
 • (9) Sancţiunea prevăzută la alin. (4), lit. g și h, nu se poate aplica în învăţământul obligatoriu”.
 • Dacă se înregistrează mai mult de 2 situații/an școlar în care este aplicabilă sancțiunea de a muta elevul la o clasă paralelă din aceeași școală, atunci se aplică sancțiunea de a muta elevul la o altă unitate de învățământ, se arată în ordinul citat mai sus.
 • Elevii care au 20 de absențe nejustificate la diferite discipline de studiu/modul ar putea fi mutați la o clasă paralelă, în aceeași școală. În aceeași situație sunt și cei care înregistrează 3 situații/an școlar în care este aplicabilă mustrarea scrisă.

Art. 20 alin. (1) – „Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se aplică de către profesorul diriginte, pentru elevii care:

 • a) înregistrează 3 situații/an școlar, în care este aplicabilă sancțiunea prevăzută la alin. (4) lit. b);
 • b) absentează, nejustificat, mai mult de 20 ore la diferite discipline de studiu/modul.
 • (2) Sancțiunea se consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
 • (3) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
 • (4) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.”

Mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ se aplică de către consiliul de administrație, pentru elevii din învățământul gimnazial, liceal și postliceal care absentează mai mult de 40 de ore la diferite discipline de studiu/an școlar. Regula s-ar aplica și pentru cei care înregistrează 2 situații/an școlar în care au fost mutați la o clasă paralelă, conform documentului citat.

Secretar de stat: Este un document de lucru

Secretarul de stat Sorin Ion din Ministerul Educației a declarat joi, la Digi 24, că „este un document de lucru, cu diverse propuneri, care nu vor avea neapărat o finalitate”.

 • „Au fost integrate propuneri de la sindicate, chiar și de la Consiliul Elevilor, dar asta nu înseamnă că vor avea o finalizare și că aceste sancțiuni vor fi incluse (în noul Statut al Elevului -n.r.).
 • Dacă mă întrabeți pe mine, nu se va modifica nimic cu privire la mustrarea elevilor în fața clasei”, a afirmat secretarul de stat.

Întrebat cui aparțin aceste propuneri care vizează noi sancțiuni pentru elevi, Sorin Ion a spus că „are mai puțină importanță” și că nu are „lista propunerilor pe categorii”.

 • „Nu este în intenția Ministerului Educației să aducă modificări în privința sancționării elevilor. Considerăm că nu sancțiunea este măsura cea mai eficientă pentru respectarea regulilor.
 • În sedinta Comisiei de dialog social vom elimina ce nu este potrivit. Sunt modificări privind absențele, dar, în mare, Statutul elevului nu va avea modificări esențiale privind sancțiunile”, a adăugat secretarul de stat în Ministerul Educației.

(Foto: Dreamstime.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *