Primăria Sectorului 3 va pune panouri fotovoltaice și pompe de căldură la 50 de blocuri

Primăria Sectorului 3 va pune panouri fotovoltaice și pompe de căldură, va înlocui lifturile sau le va moderniza și va pune corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată la 50 de blocuri de pe raza administrativă, potrivit unui proiect pilot aprobat de Consiliul Local Sector 3. Și primarul Sectorului 1, Clotilde Armand a propus încă de anul trecut un astfel de proiect, pentru 2.400 de apartamente, însă după luni de amânări, consilierii PNL și PSD din Consiliul Local Sector 1 au votat ca proiectul să se aplice doar la două blocuri de 10 etaje, pentru testare.

Bloc reabilitatFoto: AGERPRES

”Se aprobă proiectul pilot cu titlul “Consumă inteligent, utilizează energie verde”, pentru un număr de 50 blocuri de locuințe din sectorul 3, dintre blocurile care au beneficiat anterior de lucrări de creștere a eficienţei energetice și pentru care a fost încheiat Procesul verbal de recepție finală şi pentru care prin raportul de expertiză tehnică și audit energetic se va stabili că lucrările de înlocuire / lucrări de modernizare a lifturilor şi lucrările privind creşterea eficienței energetice prin instalarea unor sisteme alternative de producerea a energiei din surse regenerabile, panouri fotovoltaice, pompe de căldură (invector) sunt fezabile pentru imobil”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat joi de Consiliul Local Sector 3.

Proiectul prevede ca la cele 50 de blocuri să se facă următoarele lucrări:

  • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri fotovoltaice,
  • pompe de căldură (on-grid), inclusiv achiziţionarea acestora – în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • realizarea de lucrări de înlocuire a lifturilor/ lucrări de modernizare a lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acţionare electrică a ascensoarelor de persoane, precum şi lucrări de reparare/înlocuire a componentelor mecanice, a cabinei/uşilor de acces, a sistemului de tracţiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz;
  • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată şi durată mare de viață – tehnologie LED;
  • lucrări conexe, în cazul în care acestea se justifică din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică și după caz în auditul energetic.

Primăria va plăti 90% din investiție, iar Asociațiile de proprietari restul de 10%.

Pentru persoanele cu posibilități financiare reduse va plăti Primăria și cei 10%.

”Pentru categoriile de proprietari prevăzute la art. 14 alin. 8 din OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările şi completările ulterioare, sumele avansate de la bugetul local pentru asigurarea cotei de contribuție proprie asociațiilor de proprietari sunt considerate cheltuieli de natură socială și nu vor fi recuperate”, se arată în proiectul de hotărâre.

Indicatorii tehnico-economici din documentația de avizare întocmită pentru fiecare obiectiv de investiție din cadrul programului pilot vor fi supuși aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 3 spun că au primit mai multe cereri de la Asociațiile de proprietari, să pună panouri fotovoltaice și pompe de căldură.

”Ţinând cont că în acest moment la nivelul Sectorului 3 nu este în derulare niciun program care să prevadă lucrări de modernizare/înlocuire a lifturilor şi utilizarea energiei din surse regenerabile (montare panouri fotovoltaice) pentru blocurile care au beneficiat deja de lucrări de creştere a eficienței energetice și pentru care nu au fost prevăzute aceste lucrări inițial, precum şi de solicitările primite, prin diferite mijloace de comunicare, din partea asociațiilor de proprietari cu privire la montarea de panouri solare/fotovoltaice şi cu privire la executarea unor lucrări de modernizare/înlocuire a lifturilor este utilă inițierea unui proiect complementar cu proiectele de creştere a eficienței energetice a cladirilor rezidențiale”, se arată în anexele proiectului de hotărâre.

Andreea Weinerich, consilier PNL Sector 3, a făcut în timpul ședinței un amendament ca Asociațiile de proprietari să se înscrie în acest program abia după aprobarea proiectului, iar cererile depuse până acum să nu fie luate în considerare, ca toată lumea să beneficieze de condiții egale, însă amendamentul a fost respins.

Proiect similar, redus de Consiliul Local Sector 1

Și primarul Sectorului 1, Clotilde Armand a propus încă de anul trecut un astfel de proiect, pentru 2.400 de apartamente, însă după luni de amânări, consilierii PNL și PSD din Consiliul Local Sector 1 au votat ​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *