De astăzi se pot depune cererile de decontare a procedurilor de fertilizare in vitro / Condițiile pentru acordarea celor 15.000 de lei

Începând de luni pot fi depuse cererile pentru decontarea procedurilor de fertilizare in vitro de către cuplurile sau femeile singure cu vârsta între 20 si 45 de ani, care pot primi 15.000 de lei pentru această procedură.

GemeniFoto: © Veronika Galkina | Dreamstime.com

Conform Ministerului Familiei, pentru anul 2022 se acordă sprijin financiar pentru un număr de maximum 2.500 de beneficiari ai programului și, începând cu data de 01.01.2023, se acordă sprijin financiar pentru un număr de maximum 10.000 beneficiari ai programului pentru efectuarea, pe teritoriul României, a procedurilor medicale de specialitate recomandate, în condițiile legii, pentru un număr total de 12.500 beneficiari.

Ministrul Failiei preciza că vor fi acceptate trei proceduri pe an, suma decontată fiind de 15.000 de lei, în două tranşe: un voucher pentru tratament (în valoare de 5.000 de lei) şi un voucher pentru embriotransfer (10.000 de lei).

Dosarele se pot depune începând cu data de 5 decembrie.

Criterii de eligibilitate:

  • cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriți sau nu)/ femeia infertilă să fie cetățeni români și să aibă domiciliul în România;
  • cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriți sau nu)/ femeia infertilă să aibă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România;
  • procedurile medicale de specialitate recomandate trebuie să se desfășoare într-o unitate medicală de pe teritoriul României, parteneră a programului, autorizată să desfășoare acest tip de activități;
  • vârsta femeii beneficiare să fie cuprinsă între 20 și 45 ani.

Actele necesare înscrierii în program:

  • Cererea de înscriere, care cuprinde următoarele documente justificative:
  • Copii ale actelor de identitate ale solicitanților;
  • Declarație pe propria răspundere;
  • Document din care să rezulte diagnosticul de infertilitate, cu indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV și reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unității sanitare partenere, emis cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului;
  • Adeverință eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a solicitantului, emisă cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente oficiale, conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;
  • Acord individual de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Solicitanții trebuie să depună online la adresa natalitate@mfamilie.gov.ro a MFTES dosarul complet.

În cazul solicitanților care nu au posibilitatea transmiterii dosarului online, aceștia pot trimite dosarul complet la adresa MFTES, în cadrul secțiunii contact pe site-ul www.mfamilie.gov.ro.

Toate documentele componente ale dosarului trebuie completate și semnate (unde este cazul) și certificate „Conform cu originalul”, după care trebuie scanate și trimise pe adresa de e-mail: natalitate@mfamilie.gov.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *